Önkormányzati ösztöndíjpályázat

2017.10.10.

A II. Kerületi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a kerületben állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, akiknél a családban az egy főre eső havi jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át (jelenleg 85 500 Ft-ot).

A pályázat beadásához a pályázó tanuló/hallgató részéről regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer), melynek elérése: bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2017. NOVEMBER 7. 

A pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályán (1024 Margit krt. 15-17., II. emelet 1., 20-as kapucsengő, telefon: (06 1) 346-5780) kell benyújtani. 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

Címkék: II. kerület

Ezrek kaptattak a II. kerületben

2017.10.09.

A borongós idő ellenére idén is mintegy ötezer gyerek, fiatal és felnőtt vett részt vasárnap a II. Kerületi Kaptatón, a II. Kerületi Önkormányzat közel két évtizedes múltra visszatekintő ingyenes utcai futóversenyén.

Címkék: II. kerület

A nemzeti gyásznapra emlékeztek

2017.10.06.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire és mártírjaira emlékezett a II. Kerületi Önkormányzat a környékbeli lakókkal együtt az aradi vértanúk emléknapja alkalmából.

1849. október 6-án végeztette ki a császári hatalom megtorlásként Pesten gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét, valamint Aradon tizenhárom honvédtisztet: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezić Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

Schittenhelm Ede honvédtüzér Bimbó úti síremlékénél koszorút helyezett el Láng Zsoltpolgármester, valamint a környékbeliek nevében az emlékhely felújítását régebben kezdeményező Némedi László és több lakó.

Címkék: II. kerület

Megkezdődik a Szent János Kórház felújítása

2017.10.06.

A Szent János kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb rekonstrukciójára és fejlesztésére 9,3 milliárd forintot terveznek elkölteni a 2017–2020 közötti időszakra az Egészséges Budapest Program keretében – tudta meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egészségügyért felelős államtitkárságától a Világgazdaság.

Az információk szerint a kórház szakrendeléseit átköltöztetik a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjének járóbeteg-szakrendelőibe, de a pontos ütemezésről, valamint arról, hogy a felújítás miként érinti a betegellátást, még nem adott tájékoztatást a tárca. Az EMMI a lapot ugyanakkor arról is informálta, hogy a fejlesztést a betegellátás folyamatos biztosítása mellett, több ütemben végzik.

Az Egészséges Budapest program keretében a kórházba MR- és érfestő berendezést helyeznek el, a két modern műszer mintegy 700 millió forintba kerülhet. A tervek szerint a berendezések már jövő év második felétől a betegek gyógyulását szolgálhatják. A Szent János Kórházban jelenleg is zajlanak felújítási munkálatok, most az intézmény fűtési rendszerét korszerűsítik. További munkálatokhoz az Állami Egészségügyi Ellátó Központ biztosít fedezetet, 47 millió forintot már átutaltak az intézménynek. Az energetikai korszerűsítés 130 millió forintba kerül, de e felett a kormány további 350 millió forintot fordít a nővérszálló teljes körű, külső és belső felújítására.

Címkék: II. kerület

Száz éve született Szabó Magda

2017.10.05.

A II. Kerületi Idősügyi Tanács helytörténeti sétára hívta azokat a kerületi lakosokat, akik tisztelték és szerették az írónőt. Az október 4-én megtartott pasaréti séta során Verrasztó Gábor helytörténész vezetésével az érdeklődők megtekinthették a házat, ahol egykor férjével, Szobotka Tiborral és számos házi kedvencével élt, és láthatták a híres, Az ajtó című regényben megírt ajtót is, amit a jubileum tiszteletére szépen rendbe hoztak. A sétába bekapcsolódott Dankó Virág alpolgármester, aki koszorút helyezett el Szabó Magda és férje Szobotka Tibor emléktáblájánál a Júlia utcában. Az eseményen részt vett Riczkó Andrea képviselő is.

Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) október 5-én délután a Farkasréti temető 21/1-es parcellájában, ahol az írónő és férje sírhelye található. Az eseményen beszédet mondott Radnainé Fogarasi Katalin, a NÖRI főigazgatója, Mezey Katalin, Kossuth-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője, valamint Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott. A megemlékezésen közreműködött Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója.

A II. Kerületi Önkormányzat képviseletében Biró Zsolt önkormányzati képviselő, a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság elnöke helyezte el a kerület díszpolgárának sírján az emlékezés koszorúját. Szabó Magda sírja a virtuális Nemzeti Sírkert része, amelynek síremlékeit a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védi le 1999 óta. Szabó Magda nyughelye 2002-ben került védettség alá. 

Szeptember 23-án a II. Kerületi Önkormányzat teltház előtt emlékezett a Marczibányi Téri Művelődési Központban sokak kedvenc író- és költőnőjére. Az egész délután tartó programsorozat kezdetén a Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola 3. osztálya Szabó Magda: Bárány Boldizsár című művéből adott elő részleteket, majd a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 10. T tehetséggondozó osztálya az Abigélből adott elő egy jelenetet.

Köszöntőt mondott Láng Zsolt polgármester, aki kiemelte, hogy az utókorra megkerülhetetlen életművet hagyó írónő kerületünkben élt és alkotott több mint négy évtizeden át. Szabó Magdát sokan ismerhettünk személyesen is, találkozhattunk vele Pasarét utcáin, akit nem csak a mi korosztályunk, de nagyszüleink, szüleink, és még a fiatalok, sőt a gyerekek is kedvelnek, szeretnek.

Címkék: II. kerület

Terítéken a polgármesterek - Interjú Láng Zsolttal

2015.10.14.

Egy évvel az önkormányzati választások után megkerestük a budapesti kerületek és az agglomeráció polgármestereit, hogy a ciklus egyötödéhez érve adjanak egy pillanatképet, mit sikerült megvalósítani a választási programjaikból. Elsőként Láng Zsolt, a II. kerület polgármesterének válaszait közöljük a nullker blog körkérdéseire:

- Időarányosan, hogy áll a kerület fejlesztésével?

- Miképp a korábbi választások alkalmával, tavaly is csak olyan ígérettel kampányoltam, amelyről tudom, hogy megvalósítható. Az idei munkák zökkenőmentesen zajlanak. Folyamatosan dolgozunk azért, hogy minden vállalásunkat valóra tudjuk váltani, és ma elmondhatjuk, hogy törekvéseinket mindeddig siker koronázta. Soha nem tévesztjük szem elől a választók jogos igényét arra, hogy tudják: a kerület vezetése, a képviselőtestület hogyan gazdálkodik a közpénzekkel, milyen fejlesztéseket valósított meg. Ezért több fórumon is rendszeresen beszámolunk a munkánkról. A kilencedik éve megjelenő Budai Naplóban idén is teljes képet nyújtunk kitűzött céljaink időarányos megvalósításáról.

- Milyen nehézségekbe ütközött a képviselőtestülettel történő együttműködése?

- Nem mindig zökkenőmentes a munka, mégis azt gondolom: mindenki igyekszik szem előtt tartani a kerület érdekeit. A legfontosabb kérdésekben többnyire sikerül konszenzusra jutnunk. Fontosnak tartom - és ebben többnyire az ellenzéki képviselők is partnerek -, hogy az országos politika konfliktusait a kerület határain kívül tartsuk.

- Mi az, amit nem sikerült az első esztendőben megoldania?

Szerencsére kapásból nem tudok ilyen vállalást mondani. Természetesen a napi munkánk során vannak olyan bejelentések, problémafelvetések amelyek nem az általam kívánt idő alatt orvosolhatóak. Ennek leggyakrabban az az oka, hogy nem kerületi önkormányzati hatáskörbe és költségvetési feladatba tartoznak.

Láng Zsolt - fotó: Magyar Hírlap

- Mi az, amiről már most látszik, hogy a ciklus végéig nem tudja megvalósítani?

- Optimista vagyok, és nagyon remélem, hogy ilyen nem lesz. Régi vágyunk, hogy uszodát építsünk Pesthidegkúton, de azt is tudjuk, hogy igen nagy fába vágtuk a fejszénket. Minden nap dolgozunk azért, hogy tervünk valóra váljon. A projektnek sok résztvevője van, így nem csak rajtunk múlik a siker, de mindent megteszünk érte.

- A 2013/2014-ben tett szociális intézkedéseit fent tudja-e tartani a teljes ciklus ideje alatt?

- Igen. Költségvetési politikánk egyértelmű sikere, hogy az ellátásokat változatlan formában fenn tudjuk tartani. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény módosulásával ugyanis a szociális ellátások biztosítása tavaly az önkormányzatok feladata lett, így az állam kivonult a területről. Azóta saját forrásból látjuk el ezt az érzékeny tevékenységet, sőt igyekszünk folyamatosan bővíteni az ellátások körét. Szeptember végi képviselő-testületi ülésünkön módosítottuk is a II. Kerületi Önkormányzat szociális rendeletét. E szerint – figyelembe véve Idősügyi Tanácsunk véleményét - a rászorultság alapján egyszeri támogatásban részesülhetnek azok a 65. életévüket betöltött lakosaink, akik számára a tárgyévben a rendelet hatálya alá tartozó támogatások valamelyikét megállapították. Az un. Erzsébet-utalvány létrehozását az idősek iránti tisztelet motiválta.

- Bevált-e kerülete szempontjából az új fővárosi struktúra?

- Örülök, hogy tavaly bekövetkezett a régi, kétszintű önkormányzati rendszer reformja, és a Fővárosi Közgyűlésben immár 23 polgármester együtt keres megoldást közös gondjainkra. Sok olyan feladat van, amely csak együttes erővel oldható meg, mert a fővárosi és a helyi érdek nem választható el. Ugyanakkor mindannyian jól ismerjük saját városrészünket, így hatékonyan képviselhetjük helyi érdekeinket is.

- Milyen a kapcsolata a Fővárossal, illetőleg a kormányzattal?

- Számos nagyszabású beruházás kezdődött kerületünkben, köztük a budai fonódó villamoshálózat kialakítása, amelyről évek óta tárgyalunk a fővárossal. Bár kezdetben voltak nézetkülönbségeink, de végül a tárgyalások a második kerületiek érdekeinek figyelembevételével alakultak. Elfogadták érveinket, és számos javaslatunk a projekt része lett. Fontosnak tartom kiemelni, hogy egyes hamis híresztelésekkel ellentétben a II.kerület miatt egy napot sem késett a kivitelezés. Hasonló sikernek érezzük, hogy zajlik a Széll Kálmán tér átépítése, hisz’ évtizedek óta várjuk, hogy a tér új, modern arculatot kapjon. Kiemelt kormányzati projekt többek között az egykori Ipari Minisztérium, a Melegpörgető és az M jelű csarnok helyén építendő park, illetve mélygarázs. E beruházások tekintetében mindeddig kiváló az együttműködés. Sok hasonló pozitív példát említhetünk még, így Gül Baba türbéjének felújítását, a pesthidegkúti Klebelsberg-kastély átépítését, vagy a Szent János Kórház ügyét. Utóbbi kapcsán ígéretet kaptunk arra, hogy a kórház felújítására mindenképpen sor kerül.

- Tervez-e újabb ciklust, vagy már keresi az utódját?

- Több mint negyven éve élek a II. kerületben, évekig képviselőként, kilenc éve pedig polgármesterként szolgálom a városrészt. A választók nap mint nap megerősítenek abban, hogy bíznak bennem és munkatársaimban. Ezért érdemes dolgoznom.

Címkék: II. kerület

Ezeket a cikkeket olvastad már?